Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vakantiehuis Knus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Knus, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Knus verstrekt. Vakantiehuis Knus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- & achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw w e-mailadres

Waarom Knus uw gegevens nodig heeft

Vakantiehuis Knus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Knus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Knus uw gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Vakantiehuis Knus verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vakantiehuisknus.be. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Vakantiehuis Knus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vakantiehuis Knus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via info@vakantiehuisknus.be. www.vakantiehuisknus.be is de website van Vakantiehuis Knus. Wij zijn als volgt te bereiken:

Bauterstraat 23
9870 Machelen-Zulte, Oost-Vlaanderen
+32 494 13 05 73
info@vakantiehuisknus.be